Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Paràboles

Amb els punts lliscants, ajusta la gràfica als punts donats.

Esbrina la fórmula de la paràbola. Activa les caselles de control si les necessites. Prem el botó per a un cas nou.