Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

Üçgende Yardımcı Doğrular

Bir ABC üçgenine ait yükseklik, açıortay, kenarortay ve kenar orta dikmeleri görüntüleyebilir ve üçgen değiştikçe nasıl bir değişim sergilediklerini gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca üçgenin her bir elemanı için kesişim noktalarını merkez kabul eden serbest bir çember sunulmuştur. Üçgenin her konumu için bu çember ile üçgenin ilişkisini belirlemeye çalışınız.