Разлагане на ротация

Topic:
Geometry
Този аплет илюстрира разлагането на една ротация на две осеви симетрии с неуспоредни оси. Свободните точки, които могат да се местят, са нарисувани с отворени кръгчета. Това са върховете на зеления триъгълник, точката , която определя центъра на ротация, ъгълът на ротация и точката , която определя оста на първата симетрия.