KK_033_Szinuszos RC

1. kérdés
Először válaszd nullának az R ellenállás értékét, és add meg az áramkört jellemző[br]értékeket!
1.1. kérdés
Mekkora a kondenzátoron lévő feszültség?
1.2. kérdés
Mekkora a kondenzátoron átfolyó áram?
1.3. kérdés
Milyen fázisban van egymáshoz képest a kondenzátoron lévő feszültség, és a rajta[br]átfolyó áram?
1.4. kérdés
Mekkora a kondenzátor ellenállása?
1.5. kérdés
Mekkora a generátorból felvett munka egy periódus alatt?
2. kérdés
Állítsd az R ellenállás értékét nullától különböző értékre! [br]Add meg ebben az elrendezésben az áramkör jellemző adatait!
2.1. kérdés
Milyen a kondenzátoron, és az ellenálláson átfolyó áram?
2.2. kérdés
Mekkora az R ellenálláson lévő feszültség maximális értéke?
2.3. kérdés
Milyen fázisban van az ellenálláson lévő feszültség és a körben folyó áram?
2.4. kérdés
Mekkora a C kapacitású kondenzátoron lévő feszültség maximális értéke?
2.5. kérdés
Milyenfázis ban van a kondenzátoron lévő U[sub]C[/sub] feszültség és a körben folyó I áram?
2.6. kérdés
Fogalmazd meg, hogy milyen kapcsolat van az U[sub]Rmax [/sub] , U[sub]Cmax [/sub]és az U[sub]gmax[/sub]  értékek közt!
2.7. kérdés
Mekkora az RC kör eredő ellenállása?
2.8. kérdés
Mekkora fáziseltérés van a körben folyó áramerősség és a generátor U[sub]g [/sub]feszültsége közt?
2.9. kérdés
Írdfel a [math]\varphi[/math] fáziseltérést az ellenállások értékeivel!
3. kérdés
Mekkora a generátorból felvett munka egy periódus alatt?
3.1. kérdés
Írd fel a feszültség időbeli változását!
3.2. kérdés
Írd fel az áramerősség időbeli változását!
3.3. kérdés
Fejezd ki a teljesítmény időfüggését!
3.4. kérdés
Mennyi munkát végez a generátor T periódus idő alatt?

Szívószálmérleg – Forgatónyomaték, libikóka

Érzékeny mérleget készíthetünk, ha egy szívószálat közepén tűvel átszúrunk[br](forgástengely), alátámasztásként két gyufás skatulyát vagy két egyforma fahasábot alkalmazunk. [br]Vastagabb szívószálnál akár két kiskanál is lehet a serpenyő, ebben az esetben az egyensúlyt a kanalak ki-be tologatásával is változtathatjuk.
Bevezető feladat
A játszótéren lévő mérleghintán szeretne két testvér hintázni ezért az idősebb és nagyobb termetű testvér a forgástengelyhez közelebb ül a hintára, mint a kistestvére.[br]A háztartásban lévő eszközök segítségével hogyan lehet azonos tömegeket kimérni?
Vajon hány rizsszem tömegével egyenlő egy gumimaci tömege?
1. feladat
Először készítsd el a mérleget![br]Egy vastagabb szívószálat közepén tűvel szúrj át (forgástengely), alátámasztásként két gyufás skatulyát vagy két egyforma fahasábot alkalmazz! [br]Két kiskanál lesz a serpenyő. Ezek nyelét szorítsd a szívószálba!
2. feladat
Milyen távolságra vannak a forgástengelytől a kanalak, amikor vízszintes helyzetű lesz[br]a mérleg?
3. feladat
Válaszd baloldali kanálnak a forgástengelytől mért új távolságot! Milyen távolságra[br]kell helyezni a jobboldali kanalat? 
4. feladat
Előfordulhat-e olyan eset, amikor a két kanál különböző távolságban van a forgástengelytől és mégis vízszintes a mérleg két karja?
5. feladat
Most határozd meg hány rizsszem tömegűek a gumimacik!
6. feladat
Mérd meg, hogy a gumimaci tömege hány rizsszem tömegével egyezik meg!
7. feladat
Mérd meg, hogy két gumimaci tömege hány rizsszem tömegével egyezik meg!
8. feladat
Mit gondolsz, minden gumimaci pontosan ugyanakkora tömegű? 

Information