Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Svođenje na I. kvadrant (sinus i kosinus)

Povlačite točku T po kružnici i promotrite grafički prikazanu vrijednost sinusa i kosinusa kuta v. U II., III. i IV: kvadrantu će biti prikazan kut I. kvadranta i njegove vrijednosti sinusa i kosinusa. Usporedite vrijednosti sinusa i kosinusa kuta v i kuta t. Zapišite svoj zaključak u bilježnicu. Klikom na potvrdne okvire možete vidjeti vrijednosti sinusa i kosinusa za kutove v i t.