Faktoriserad funktion av fjärde graden.

Författare/skapare:
Henrik Nyman
Programmet ritar upp grafen av en funktion av fjärdegraden. Funktionen anges i faktoriserad form, d.v.s. som f(x) = a(x - x1)(x - x2)(x - x3)(x - x4) där x1, x2, x3 och x4 är funktionens nollställen och a koefficienten framför x^4. Ändra på nollställena och koefficienten a och titta hur grafen ändras.