Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Szögmásolás

Szerkesztés menete: 1) Adott egy tetszőleges szög. 2) Szögön kívül felveszek egy egyenest és rajta egy „D“ pontot. 3) Az eredeti szög csúcsából „B“, „r“ sugarú kört rajzolok. 4) Ugyanezt a kört megszerkesztem a „D“ középponttal szintén „r“ sugárral. 5) Az eredeti szöghöz rajzolt kör két metszéspontját „G és H“ körzőnyílásba vesszük, majd rámásoljuk a körre. 6) Összekötöm „D“ pontot az „L“ ponttal és sikeresen lemásoltam a szöget.