Matrix 2 - Meetkunde - 34 b

Bewijs: in een driehoek is de lengte van een zijde kleiner dan de som van de lengten van de andere twee zijden