Геогебра Хүснэгтийн хэрэгслийг яаж хэрэглэх

Хэрэгсэл гэж юу вэ?

Хүснэгтийн хэсэгт хүснэгттэй ажиллах тодорхой хэрэгслүүдийн сонголттой Хэрэгслийн мөр байдаг. Тухайн хэрэгсэл харагдаж байгаа дүрсэн дээр дарж хэрэгслийг идэвхижүүлнэ. Даалгавар Toolbar Image Нийлбэр хэрэгслийг ашиглан тоон цувааны нийлбэрийг олно.
1.Toolbar ImageЗөөх хэрэгсэл ашиглан В багана дах бүх нүднүүдийг тоог идэвхижүүл.
2.Toolbar ImageХүснэгт хэсгийн Хэрэгслийн мөрнөөс Нийлбэр хэрэгслийг сонго. Тайлбар: В баганы идэвхижсэн нүднүүдийн тоонуудын нийлбэр дараагийн хоосон нүдэнд гарна.

Та өөрөө хийж үзнэ үү.

Хэрэгслийн хайрцаг гэж юу вэ?

Геогебрагийн хэрэгслүүд нь төстэй хэрэгслүүд эсвэл шинэ объекттой ижил төрлийг үүсгэдэг хэрэгслүүдээрээ багцлагдан хэрэгслийн хайрцаганд зохион байгуулагдсан байдаг. Хэрэгсэл товчлуур дээр дарж хэрэгслийн хайрцгийг нээхэд гарч ирэх жагсаалтаас нэг хэрэгсэл сонгоно. Даалгавар  Хүснэгтэнд заасан тоонууд дээр үндэслэн цэгийн жагсаалт үүсгэ.
1.Toolbar ImageЗөөх хэрэгсэл ашиглан В, С багануудын бүх нүднүүдыг 6 дах мөр хүртэл доошлуулж идэвхижүүл.
2.Toolbar ImageХүснэгт хэсгийн Хэрэгслийн мөрнөөс Цэгүүдийн дарааллыг үүсгэ хэрэгслийг сонго. Гарч ирэх харилцах цонх дох Байгуул товчийг дарж өгөгдсөн багцаар цэгүүд байгуул. 
Тайлбар: В багана дах утгыг х-координат, С багана дах утгыг у-координат гэж цэгүүдийг тэмдэглэсэн.