Vyber správné těleso

Přetáhni obrázek do prázdného čtverce.

Co je to čtyřstěn (tetraedr)?

Zde označte odpověď

Co mají společného krychle a kvádr?

Zde označte odpověď

Která tělesa mají 6 vrcholů?

Zde označte odpověď