Addition av bråk med bildstöd

Författare/skapare:
Anders Björling
Område(n):
Addition, Bråk
Addera bråk Dra i glidarna och se vad som händer. Titta på resultatet av de additioner du gör i den högra cirkeln. Vill du se hur man räknar klicka i rutan "Show Calculation".
Addera två femtedelar och en fjärdedel. Vad gör programmet för att lösa uppgiften? Kryssa i rutan "Show calculation" för att se hur du räknar detta. Testa på samma sätt med några andra bråk som du väljer själv.