X(28) Cevapoint of X(19) and X(25)

Onderwerp:
Coördinaten

cevapoint of X(19) and X(25)

X(19) is the Clawson point and X(25) is the homothetic center of the orthic and tangential triangles. P is the cevapoint of these two points and is defined as follows: Let U = p : q : r and V = u : v : w be distinct points, neither lying on a sideline of ABC. The cevapoint of U and V is the point P: (pv + qu)(pw + ru) : (qw + rv)(qu + pv) : (ru + pw)(rv + qw). The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle as well as on the angles of the triangle.

ceva punt van X(19) en X(25)

X(19) is het punt van Clawson en X(25) is het homothetiecentrum van de hoogtedriehoek en de rakende driehoek. P is het ceva punt van beide punten en wordt gedefinieerd als volgt: U = p : q : r en V = u : v : w zijn twee verschillende punten die niet op een zijde van de driehoek ABC liggen. Het ceva punt van U en V is het punt P: (pv + qu)(pw + ru) : (qw + rv)(qu + pv) : (ru + pw)(rv + qw). De barycentrische coördinaten van dit punt worden zowel bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek als door de hoeken van de driehoek.