Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Velocitat instantània

1) El planeta està en la posició A. 2) El planeta es desplaça a velocitat constant del punt A al punt B. 3) Per la llei d'inèrcia, en absència d’una força es desplaçaria del punt B al punt c. 4) Contràriament, existeix una força d’atracció cap al Sol: per això, es desplaça del punt B al punt C.