Activitat 4. Simetria.

4.1 APLICAR UNA SIMETRIA

Image

a) Mou els punts A, B, C, D, E o F de la figura inicial. La figura simètrica varia? Com?

b) Quin punts determinen l’eix de simetria?

c) Mou un dels punts de l’eix de simetria. Quin moviment observes de la figura simètrica? Et recorda a algun altre moviment estudiat?

d) Mou els dos punts de l’eix de simetria. Hi ha algun moment on l’eix de simetria es troba més aprop d’una figura que de l’altra?

e) On s’han de situar els dos punts de l’Eix (G i H) per tal que la figura inicial i la simètrica es toquin per un costat?

f) On situaries G i H per a que la figura simètrica quedi capgirada?

4.2 TROBAR L'EIX DE SIMETRIA

Observa que apareixen dues figures. La de color taronja ha sortit d’aplicar una simetria a la figura de color vermell. Anem a trobar l’eix de simetria. A) Dibuixa un segment entre dos punts corresponents, per exemple A i A’. B) Dibuixa la mediatriu (recta perpendicular al segment que passa pel punt mig), per aconseguir-ho selecciona la icona Mediatriu i clica sobre el segment. Aquesta recta és l’EIX DE SIMETRIA.

Respon... 1) Torna a fer els pasos 2. i 3. per trobar l’eix de simetria amb una altra parella de punts distints a A i A’. Que observes?

4.3 TORNA-HO A PROVAR!

4.4 DIBUIXA EL TEU REPTE!

Comença per fer una simetria. després aplica'n una altra. Finalment, pots aplicar una translació i un gir, també.