Angles que la seua diferència és 180º

Tema/es:
Angles
Visualitza sobre la circumferència goniomètrica els angles 210º, 225º, 240º, i 270º. ·         
  • Quin és el valor de les seues raons trigonomètriques?·         
  • Quina relació hi ha entre les raons trigonomètriques d'angles que diferixen en 180º?·         
  • Troba el valor de sin 260º, cos 205º, tg 225º i sin 240º.·         
  • Com es poden trobar les raons trigonomètriques d'un angle del tercer quadrant a partir de les dels angles del primer?