Ontdekken omwentelingslichamen

Inleidend werkblad

In dit werkblad zullen jullie zelf ontdekken wat een omwentelingslichaam is.  We zullen hiervoor gebruik maken van het tekenvenster en het 3D-venster.  We beschouwen de functie   1. Zonder het functievoorschrift te plotten, hoe ziet deze kromme eruit?  2. Plot nu deze functie in het tekenscherm.  3. Maak een parameter voor een hoek  . Dit kan bij het het tekentje Toolbar Image.  4. Klik nu op het 3D venster. We gaan nu deze bekomen kromme wentelen rond de x-as.  Welke figuur gaan we bekomen?  5. Klik op het icoontje Toolbar Imageen vervolgens op 'rotate around line' Toolbar Image. 6. Klik in het 3D-venster vervolgens eerst de grafiek van f aan en dan de x-as. Nu wordt er gevraagd naar een hoek en dan geef je de parameter  in. 7.Beweeg nu de parameter en beschrijf wat er gebeurd. 8. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de nieuwe kromme en druk op 'spoor aan'. Verschuif nu de parameter. Welk object komt er tevoorschijn? Komt dit overeen met wat je dacht in (4)?  Herhaal stappen (1)-(8) voor de functie  .

Hierin gaan we werken