Problema 711

Dades del problema

ABCD és un rectangle. E és el punt mitjà del costat BC del rectangle ABCD F és el punt mitjà del costat CD del rectangle ABCD G és el punt intersecció entre els segments AE i BF N és el punt intersecció entre els segments DE i BF H és el punt intersecció entre els segments DEi AF
Image

Propietat a comprovar

Els punts A,G, H i N pertanyen a una mateixa circumferència.

Eines del GeoGebra proposades

Toolbar Image Recta   Toolbar Image Recta perpendicular   Toolbar Image Punt en un objecte Toolbar Image Intersecció   Toolbar Image Polígon   Toolbar Image Punt mitjà o centre Toolbar Image Segment   Toolbar Image Circumferència que passa per tres punts   Toolbar Image Relació entre dos objectes