Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Rögzítsük a kör ... (37.)

egy AB húrját, mely nem átmérő. Vegyünk fel a körön egy M pontot! Az MB húr K felezőpontjából MA egyenesre állított merőleges az MA egyenest P-ben metszi. Mi a P pontok mértani helye, ha M befutja a kört? Igazoljuk, hogy a KP egyenesek egy ponton mennek át!  A probléma Árki Tamástól származik. A sejtés megtalálásához nézzük a következő GeoGebra appletet!
Az sejthető, hogy a P pontok mértani helye kor, és a KP egyenesek mindegyikére illeszkedik az AB húrra B-ben merőleges húr felezőpontja.

Bizonyítás 1.

Bizonyítás 2. (M a másik íven.)

Bizonyítás 3.

Mi van hiperbolikus geometriában?

Mi van a gömbi geometriában?