ΕΠΙΚΥΚΛΟΙ

Κυλίστε τον κύκλο (C, R2) πάνω στον κύκλο (O,R1) μετακινώντας το σημείο Β με το ποντίκι. Αλλάξτε την ακτίνα του κύκλου (C, R2) αλλάζοντας την τιμή του λ στον ολισθητή.