Spel med k-värde

Författare/skapare:
mawe
Försök träffa den blå kulan med den röda kulan! Den röda kulan rör sig alltid längs en rät linje, och startar alltid i origo. Ange k-värdet för linjen du vill att den röda kulan ska följa och tryck Enter. Tryck sedan på OK!-knappen för att skjuta iväg den röda kulan. Du kan ändra position på den blå kulan genom att dra den till en annan plats.