Poisson verdeling

Opgave

In een bedrijf worden dagelijks gemiddeld 24 producten afgewerkt. Bereken de waarschijnlijkheid dat op een gegeven dag...
  • juist 16 producten afgewerkt worden.
  • minder dan 19 producten afgewerkt worden.
  • minstens 36 producten afgewerkt worden
  • tussen 20 en 30 producten afgewerkt worden

Instructies

Instructies

1.Selecteer de Poisson Verdeling in de drop-down lijst. Opmerking: Er wordt een tabel gecreëerd met de waarschijnlijkheden P(X  k).
2.Verander de parameter   in 24, want dit is het gemiddelde aantal geproduceerde producten per dag.
3. Gebruik de tabel om de waarschijnlijkheid P(X = 16) te bepalen
4.Toolbar ImageBereken de waarschijnlijkheid P(X  18) met de knop Linker. Opmerking: 'Minder dan 19' betekent '18 of minder afgewerkte produncten'.
5.Toolbar Image Bereken de waarschijnlijkheid P(36  X) met de knop Rechter. Opmerking: Je berekent de som van de waarschijnlijkheden om 36 of meer producten af te werken.
6. Toolbar Image Bereken de waarschijnlijkheid P(20  X  30) met de knop Interval.