Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Pisteen ja suoran välinen etäisyys 1

Tehtäviä

  1. Piirrä jana Toolbar Image AC.
  2. Mittaa janan AC pituus käyttämällä Toolbar Image Etäisyys tai pituus -työkalua. Valitse työkalu ja napsauta ensin pistettä A ja sitten pistettä C.
  3. Siirrä Toolbar Image pistettä A niin, että janan AC pituus on mahdollisimman pieni. Tällöin suoran f ja pisteen C välinen etäisyys on myös mahdollisimman pieni.
  4. Mittaa janan AC ja suoran f välinen kulma Toolbar Image silloin kun janan AC pituus on mahdollisimman pieni. Jotta saat kulman mitattua, lisää ensin suoralle f piste. Valitse työkalu "Piste objektilla" Toolbar Image, lisää piste johonkin kohtaan suoralle f pisteen A oikealle puolelle. Mittaa kulma: valitse työkalu "Kulma" Toolbar Image, napsauta äsken lisäämääsi pistettä, pistettä A ja lopuksi pistettä C.

Mitä huomaat? Mitä tuttua kulmaa lähellä tuloksesi on? Miksei kulma ole tarkka tasaluku?