Матриц хувиргалт /Matrix transformation/

Дунд сургуулийн 10-р ангийн математикийн хичээлийн хүрээнд "Матриц хувиргалт" хичээлийг хялбар ойлгуулах, төсөөлүүлэх үүднээс математикийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгэж байршууллаа.
Матриц хувиргалт /Matrix transformation/