Linearna funkcija

Nul-točka funkcije f(x)=4x-4 je točka

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
Provjeri moje odgovore (3)

Graf linearne funkcije zove se

Nagib pravca y=-x+2 je

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

Pravac y=ax+b siječe jednu koordinatnu os u točki (0,b). To je os

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
Provjeri moje odgovore (3)

Ako je nagib a>0, kažemo da funkcija f(x)=ax+b pada.

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
Provjeri moje odgovore (3)

Pravac y=x-2 je zapisan u

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Pravac y=7x je paralelan (usporedan) s pravcem

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Pravci y-2x-5=0 i x+2y=0 su međusobno

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
Provjeri moje odgovore (3)

Odredi implicitnu jednadžbu pravca točkama A(-1,-1) i B(2,-2).