La funció ArcSinus

Aquí veureu com es construeix la gràfica de la funció inversa de la funció SINUS 1) Primer dibuixem tota la funció f(x)= sin(x). Veiem que no és bijectiva, així doncs... 2) Seleccionem un tros de la funció inicial que sigui bijectiu. L'hem anomenat g(x). 3) Ara construïm la funció inversa d'aquesta funció fent la simetria respecte la bisectriu del 1r i 3r quadrant, és a dir la recta Y=X.