Praktični zadatak 1: površina paralelograma

Usporedi površinu paralelograma i pravokutnika s osnovicom i visinom jednake duljine. ZADATAK: Presloži ponuđene obojene dijelove tako da najprije prekriješ paralelogram, a zatim pravokutnik. Što zaključuješ o odnosu površine paralelograma i pravokutnika? Za određivanje i promjenu duljine visine uključi potvrdni okvir "visina". Za promjenu duljine osnovice i veličinu unutarnjih kutova paralelograma uključi potvrdni okvir "pokaži vrhove" i pomiči vrhove.