Konstrukcija kvadra

 1. Toolbar Image Definirajte duljinu osnovnih bridova (a, b) i bočnog brida (c) pomoću alata Klizač.
 2. Toolbar Image Pomoću alata Dužina zadane duljine konstruirajte dužinu duljine a (kliknite u grafički prikaz).
 3. Toolbar Image U krajnjim točkama te dužine konstruirajte okomice na dužinu pomoću alata Okomica.
 4. Toolbar Image U krajnjim točkama dužine konmstruirajte kružnice polumjera b (klizač).
 5. Toolbar Image Preostala dva vrha pravokutnika nacrtajte pomoću alata Sjecište odabirom pravaca i kružnice na kojemu se taj vrh nalazi.
 6. Toolbar ImageSpojite vrhove pomoću alata Mnogokut, tako da završite s početnim vrhom. Sakrijte sve nepotrebne linije i oznake.
 7. Toolbar ImageKliknite na pravokutnik u 3D grafičkom prikazu nakon što ste odabrali alat Izvuci u prizmu te upišite naziv klizača koji predstavlja visinu tj, duljinu bočnog brida (c).
 8. Veličinu kvadra možete mijenjati pomicanjem vrijednostii bridova na klizaču. Kvadar možete okretati tako da povlačite miša po površini u 3D grafičkom prikazu pomoću lijeve tipke miša (desne).
 9. Toolbar Image Nakon odabira alata Mreža kliknite na kvadar. Otvorenost mreže kontrolirajte pomicanjem automatski izrađenim klizačem u Grafičkom prikazu.
 10. Toolbar Image Pomoću alata Dužina nacrtajte dijagonale baze i prostorne dijagonale.
 11. Toolbar ImageKut između prostorne dijagonale kvadra i ravnine baze možete izmjeriti pomoću alata Kut te odabirom tri vrha (Krajnji vrh dijagonale baze, zajednoćki vrh dijagonala te krajnji vrh prostorne dijagonale).
 12. Toolbar Image Pomoću alata Duljina možete izmjeriti duljine dijagonala klikom miša na njih.
 13. Toolbar Image Dijagonalni presjek možete konstruirati pomoću alata Ravnina kroz tri točke odabirom tri točke (vrhovi dijagonala).
 14. Desnim klikom miša na ravninu otvorit će se Skočni izbornik u kojemu odaberite opciju Prikaži u 2D prozoru.