UVEDBA NOVE SPREMENLJIVKE v določenem integralu

Avtor:
Hana
Ena izmed načinov integriranja je tudi uvedba nove spremenljivke, vendar pri določenem integralu spremenimo tudi meji integrala. Navadno to storimo zelo rutinsko, a kaj pomeni spremeniti meji integrala?
Napiši tvojo funkcijo integrand f(x) na [a,b], izberi si zamenjavo g(x)=t in opazuj kaj se dogaja! i) Spremenljivka x se giblje na intervalu [a,b], na katerem intervalu pa se giblje spremenljivka t ? ii) Postavi kot novo spremeljivko g(x)=t. Opazuj, kaj se je zgodilo! Obrazloži tvoje ugotovitve!