Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Corbes de Lissajous

Les corbes de Lissajous resulten de la composició de moviments harmònics. Es pot trobar informació a http://en.wikipedia.org/wiki/Lissajous.
  • Estudieu el nombre de pulsacions que fa cada molla fins que es completa la corba.
  • Observeu per a quins valors d'a i b la corba és periòdica i trobeu aquest període.