Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Bepaal U

Het universum is de omvattende verzameling waarbinnen je dingen onderzoekt. Zo kan je 'de school' als universum nemen en daarin onderzoeken wie aan sport doet, bij een jeugdbeweging is, in welke afdeling zit enz. Het universum 'de school' bevat alle leerlingen van de school. Bepaal in volgend applet het universum U door de passende deelverzamelingen aan te klikken. Bij een juiste oplossing verschijnt de boodschap Correct.