Undersökande uppgift kurs 3, Kvadrat i likbent triangel

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB