פי כמה גדול השטח?

material.authors
nurit hadas
בפעילות זו תשערו יחסים בין שטחים של משולשים, המתקבלים על ידי הגדלת צלעות של משולש אחד, תמדדו ותסבירו
הֶאֶריכו את צלעות משולש פעמיים כאורכן. מצאו פי כמה גדול שטח המשולש המוגדל משטח שערו פי כמה יגדל השטח אם יגדילו את צלעות המשולש פי 3 בדקו את השערותיכם: הקישו על הסמל Toolbar Image ושרטטו את מדדו את שטחי המשולשים ו- : הקישו על הסמל Toolbar Imageואחר כך על המשולש מצאו פי כמה גדול שטח משולש משטח משולש חיזרו על פעולות השרטוט והמדידה לגבי משולש נסחו מסקנה והוכיחו