Uitdaging: Construeer een gelijkbenige driehoek

Opgave

Construeer een gelijkbenige driehoek waarvan je de lengte van de basis en de hoogte kunt wijzigen door de hoekpunten te verslepen.

Ga de uitdaging aan...

Tips

  • Som de eigenschappen van de geometrische figuur die je wel creëren.
  • Zoek uit welke knoppen je kunt gebruiken om met sommige van deze eigenschappen de figuur te construeren (b.v. knop   Loodlijn).
  • Gebruik de knoppen  Ongedaan maken en  Opnieuw om fouten te corrigeren.
  • Gebruik regelmatig de knop  Verplaatsen om je constructie te controleren (b.v. zijn objecten werkelijk verbonden of creëerde je onnodige objecten).