Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Parkietaże 1

  1. Czy potrafisz pokryć płaszczyznę trójkątami równobocznymi?
  2. Jeśli tak, to ile trójkątów spotyka się w jednym wierzchołku?
  3. Wskazówka:  Każdy z wielokątów możesz przesuwać - przeciągając myszką niebieskipunkt, i obracać - przeciagając punkt zielony.