Ε.Ο.Κ. με διαδοχικές κινήσεις

Το πρόγραμμα εμφανίζει ένα όχημα που μπορεί να εκτελέσει έως 3 διαδοχικές κινήσεις ευθύγραμμης ομαλής κίνησης. Επίσης μπορεί να εμφανίσει και τα διαγράμματα θέσης - χρόνου και ταχύτητας - χρόνου.