בניית משולשים ישרי-זווית

בפעילות זו בונים שני משולשים ישרי זווית על פי תיאורי בנייה ומשולש נוסף ללא תיאור נתון
הסמלים באמצעותם בונים את המשולשים מופיעים על המסך למעלה א. השלימו בנייה של משולש ישר-זווית שאורכי הניצבים שלו 4 יחידות ו- 5 יחידות משורטט קטע באורך 4 יחידות, ואנך לקטע בנקודה המשיכו לפי התיאור שרטטו באמצעות הסמלToolbar Image מעגל שמרכזו בנקודה ורדיוסו 5 יחידות סמנו אחת מנקודות החיתוךToolbar Image של המעגל והאנך צרו משולש Toolbar Imageשקדקודיו קצות הקטע ונקודת החיתוך שסימנתם תוכלו למדוד אורכי צלעות 2. ב. בנו לפי התיאור משולש ישר-זווית שאורך אחד הניצבים שלו 4 יחידות ואורך היתר 5 יחידות שרטטו קטע באורך 4 יחידות שרטטו אנך לקטע באחת מנקודות הקצה שלו שרטטו מעגל שמרכזו נקודת הקצה השנייה של הקטע ורדיוסו 5 יחידות סמנו אחת מנקודות החיתוך של המעגל והאנך צרו משולש שקדקודיו קצות הקטע ונקודת החיתוך שסימנתם ג. בנו משולש ישר זווית שאורך אחד הניצבים שלו 4 יחידות וגודל אחת מזוויותיו 30 מעלות