The determinant 2 by 2 is the area of a parallelogram

Do you know why the area of a parallelogram by 2 vectors and is the absolute value of ad-bc ? The value ad-bc is called the determinant of the matrix det = = ad-bc Català: Saps per què l'àrea del paral·lelogram de costats els vectors i és el valor absolut d' ad-bc ? El valor ad-bc s'anomena determinant de la matriu
In this demonstration the vectors are the same quadrant. You can make a similar construction where the vectors are in different quadrants? Català: En aquesta demostració els vectors estan al mateix quadrant. Pots fer una construcció similar on els vectors estiguin en diferents quadrants ?