Ведення

[br][br]Дуже часто ми малюємо на папері точки, що зображують хімічні[br]речовини, населені пункти, генеалогічні дерева і з'єднуємо ці точки лініями і[br]стрілками, які дають зрозуміти деякі відносини між розглянутими об'єктами. Такі[br]схеми зустрічаються всюди під різними назвами: електричні ланцюги (у фізиці),[br]карти, лабіринти, діаграми, генеалогічні дерева, діаграми організації (в[br]економіці), соціограма (в психології) і т.д. У 1936 році Д. Кініг запропонував[br]називати такі схеми графами і систематично вивчати їх властивості. У XX[br]столітті задачі теорії графів стали виникати також і в чистій математиці (в[br]алгебрі, топології, теорії множин). Щоб можна було застосовувати теорію графів[br]в настільки різноманітних областях, вона повинна бути надзвичайно абстрактною і[br]формалізованою.[br][br][br]

Hoffman–Singleton graph

У математичної області теорії графів, граф Хоффман-Singleton є 7-регулярним неорієнтовані граф з 50 вершинами і 175 ребер. Це єдиний сильно регулярний граф з параметрами (50,7,0,1). Він був побудований Алан Хоффман і Роберт Сінглтон, намагаючись класифікувати всі графіки Мура, і є найвищим порядку граф Мура відомо, існують. Так як граф Мура, де кожна вершина має ступінь 7, а обхват 5, це (7,5) - клітина.[br]Переглянути детальніше на сайті: http://blogs.ams.org/visualinsight/2016/02/01/hoffman-singleton-graph/
Граф

Рукостискання

Ви запрошені на день народження для знайомства з хлопчиками та дывчатами. [br]У цьому випадку відповідний граф складається з двох окремих наборів вершин. Кожна вершина з'єднана з усіма вершинами в ??? не встановлено, але жодна з вершин в ??? комплект. Графіки, які мають цей макет називаються дводольні графи.[br]

Рефлексивність

Означення 1. Відношення R на множині А називають рефлексивним, якщо для будь-якого а А виконується(а,a) R.
Властивість рефлексивності розглядається для одного елемента множини.[br] Відношення називається рефлексивним, якщо для будь-якого предмета з області його визначення має місце це відношення предмета до самого себе. Ставлення ровесник, певне на області пар людей,[br]рефлексивно, тому що будь-яка людина ровесник самого себе.[br] 

Приклад

Матриця рефлексивного відношення характеризується тим

Information