Enhetscirkeln

Detta är som repetition efter att man har gått igenom enhetscirkeln. enhetscirkeln kan ses som ett svårt moment, så att man sitter och flyttar runt visarna kan man vänja sig vid vinklarna, och se sambanden mellan sinus och cosinus.

Uppgift: för vilka vinklar är... Sinus=Cosinus Sinus=-Cosinus -Sinus=Cosinus Sinus=1 Cosinus=1 Osv.

Information