Geometrinen konstruktio (harj. 1.3)

Nelikulmioiden pinta-alavertailu

Geometriaa koordinaatistossa (harj. 3.5)

Polynomifunktiot piirtoalueella ja CAS-ikkunassa (harj. 4.6)

Kuva piirtoalueella, etäisyydet kartalla (harj. 5.2)

Frekvenssitaulukon analysoiminen (harj. 6.2)

Kartion sisällä oleva lieriö (harj. 7.3)

Painike-toiminto ja trigonometriset funktiot (harj. 8.1)

Information