Nemme opstartsøvelser

  • Afsæt 2 punkter i koordinatsystemet.
  • Afsæt 2 punkter i koordinatsystemet vha. inputfeltet.
  • Afsæt 2 punkter og omdøb de 2 punkter.
  • Konstruer en linje, som går gennem punkterne A(3,5) og B(5,9). 
  • Find hældningstallet vha. værktøjet "hældning".
  • Find forskriften i vha. algebravinduet.
  • Tegnfunktion f(x)=3x+4 vha. inputfeltet.
  • Tegnfunktionen g(x)=2x2+x-3vha. inputfeltet.
  • Findskæringspunkterne mellem f og g. 
  • Ændr på akserne i koordinatsystemet, så man kan se begge skæringspunkter.