Λύση Γραμμικών συστημάτων

Εισάγετε τις εξισώσεις στα αντίστοιχα πεδία. Αυτόματα εμφανίζονται οι γραφικές παραστάσεις αυτών. Η τομή τους είναι η λύση του συστήματος που εμφανίζεται και στο πράσινο πλαίσιο.