Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Siatka graniastosłupa prawidłowego trójkątnego

Suwak zoom pozwala na skalowanie obrazu. Zmiana położenia punktu na czerwonym okręgu obraca układ do wektorów dookoła osi poziomej, a punktu na zielonym okręgu obraca dookoła osi pionowej. Granatowy suwak pozwala rozwijać i zwijać siatkę.