Basketball i kurv2

Hvilke kast vil få ballen oppi basketballkorgen? Endre gliderne a, b og c for å endre grafen til f(x)=ax^2+bx+c.

Information