Σχεδίαση έλλειψης, παραβολής και υπερβολής με ενιαίο τρόπο