Programación lineal

Introduce a función obxectivo e as restricións; o applet debuxa automaticamente a rexión factible, calcula os seus vértices e o valor da función nestes últimos puntos. Ademais, situando o punto negro en calquera rexión do plano, podes ver cales son as restricións que se verifican en dita rexión. Nota: se tes menos de 6 restricións, escribe as que tes e nas restantes podes repetir algunha delas.