Fysik 2 OPTIK: SPEGLING

Författare/skapare:
Georgios Theodoridis
HUR FLYTTAR MAN PUNKTER OCH ÄNDRAR VÄRDET PÅ VARIABLER? Klicka på en flyttbar punkt eller en glidarknapp och Dra! Eller, Klicka för att markera punkten eller glidarknappen, och använd sedan: • Piltangenter för justeringar, eller • Shift+Piltangenter för finjusteringar, eller • Ctrl+Piltangenter för grovare ändringar, eller • Alt+Piltangenter för ännu grovare ändringar
Chaplinbilden är hämtad från Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chaplin_caricature.JPG