Kræfter i ligevægt

De tre vektorer på figuren repræsenterer tre kræfter. Ryk på de tre blå punkter, indtil kræfterne er i ligevægt. Til at hjælpe dig kan du tænde for kræfternes størrelser (længden af vektorerne) samt den resulterende kraft (den samlede sum ).
Kan man bestemme længden af to vektorer, hvis man kender den tredje og alle vinklerne?