Examen Wiskunde 1a: Vraag 1

Gegeven is een vierkant ABCD. Door A nemen we een rechte die [BC] snijdt in E. Uit B nemen we de loodlijn op AE en deze loodlijn snijdt [CD] in F. Toon aan dat d(A, E) = d(B, F).