Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Kulová plocha

Kulová plocha vznikne rotací kružnice kolem osy procházející středem kružnice. Rotací kruhu kolem jakékoliv osy symetrie vznikne koule.
Spusť animaci otáčení.
Kulovou plochu lze v Geogebře sestrojit přímým nástrojem Toolbar Image anebo jako rotační plochu. V prostředí GeoGebra Klasik 6 můžete 3D model stáhnout jako stl soubor pro 3D tiskárnu a sdílet jej s ostatními prostřednictvím serverů Sketchfab anebo Thinginverse. Ukázka zde.